03 357 5260 keskus@herttuankp.fi

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy 10 vuotta

Kangasalla on osittain ja kokonaan kuntaomisteisilla ”kiinteistöpalveluilla” pitkä ja monivaiheinen historia eikä asukkaiden ja asiakkaiden puheissa paljon muita toimijoita esiinny vieläkään, vaikka Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy / Kangasalan Kiinteistöpalvelu,...