03 357 5260 keskus@herttuankp.fi

Tietoa yrityksestä

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy on perustettu 31.12.2012 yritysjakautumisen tuloksena.

Herttualaiset hoitavat päätoimialanaan kiinteistöjen isännöintiä, huoltoa ja siivousta mutta myös rakentamis- ja rakennuttamistehtäviä sekä tuottavat kiinteistöteknisiä palveluita kuten teknistä isännöintiä ja manageerausta.

Yhtiö on osa Kangasalan kaupunkikonsernia ja se on Kangasalan kaupungin in-house -yhtiö ja omistajansa sidosyksikkö. Nykyisessä asemassaan yhtiö voi myydä 5% liikevaihdostaan palveluina kaupunkikonsernin ulkopuolelle. In-house -yhtiöstä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa.

Suurimman asiakkuuden muodostavat omistajayhteisö Kangasalan kaupunki tytäryhteisöineen, joista ehdottomasti suurimmat palveluhankkijat ovat kaupungin lisäksi Kiinteistö Oy Taloherttua, Kangasalan Uimahalli Kuohu, Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy sekä Kangasala-talo.

Yhtiön strateginen teema vuoteen 2021 onkin olla Inhimillinen moniosaaja, luonteva kumppani, samalla ajatuksella kehittäen ja kehittyen asiakastarpeiden viitoittamaan suuntaan. Suuri osa lisätyistä palveluistamme on alkanut kehittyä asiakkuustarpeena ennen lopullista jalostumistaan tuotantoon.

Liikevaihtomme on hieman alle 2 M€ (2019) ja työllistämme noin 30 henkilöä.