03 357 5260 keskus@herttuankp.fi

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy 10 vuotta

29.09.2023 | Asiakastiedotteet

Kangasalla on osittain ja kokonaan kuntaomisteisilla ”kiinteistöpalveluilla” pitkä ja monivaiheinen historia eikä asukkaiden ja asiakkaiden puheissa paljon muita toimijoita esiinny vieläkään, vaikka Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy / Kangasalan Kiinteistöpalvelu, Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy ja Koy Taloherttua isompia varsinaisia yhtiötason toimijoita tänä päivänä ovatkin.

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy syntyi hieman yli kymmenen vuotta sitten vuodenvaihteessa 12-13, pitkällisen, sanoisinko monipolvisen valmisteluprosessin jälkeen. Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy jakautui kahdeksi ja näin palanen vanhaa kiinteistöpalvelua muuttui uudeksi kunnan inhouse-yhtiöksi, etupäässä Taloherttuan kiinteistöpalvelukokonaisuutta hoitamaan. Alku- ja ehkä etenkin valmistelutaipaleeseen liittyi paljon epävarmuutta ja huolta, myös eri puolilta kuntakenttää, mutta toiminta on vuosien kuluessa vakiintunut osaksi nykyisen kaupungin tytäryhteisöjen palveluverkostoa.

Viimeiset vuodet herttualla on modernisoitu järjestelmiä ja toimintatapaa, päivitetty strategiaa ja laajennettu palveluita ja toimintaa hienovaraisesti aika täsmällisin avauksin – lyhyesti sanottuna päivitetty toimintaa. Nykyhetki on stabiili, toimintaa hiova ja jalostava, hienovaraisesti kehittävä, mutta samalla myös avoin uudelle ja ennen kaikkea uuden mahdollistava.
Samalla, kun vaatimattomasti juhlimme ensimmäisiä kymppivuotisia, katsomme jo tulevaisuuteen lukuisten tulevien vuosien siintäessä silmissämme. Kiitos kun olette mukana matkassamme!