03 357 5260 keskus@herttuankp.fi

Kiinteistöpalvelualalle neuvottelutulos

31.03.2023 | Asiakastiedotteet

Kiinteistöpalvelualalla on saavutettu 29.3.2023 työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos ja tämän myötä lakko- sekä työtaistelutoimet (mm. ylityö- ja vuoronvaihtokielto) päättyvät heti.