03 357 5260 keskus@herttuankp.fi

Kiinteistöhallinta- ja kiinteistötietojärjestelmän kilpailutus

02.12.2020 | Asiakastiedotteet

Herttuan Kiinteistöpalvelu kilpailuttaa kiinteistötietojärjestelmänsä.

Herttuan Kiinteistöpalvelu hoitaa päätoimialanaan kiinteistöjen isännöintiä, huoltoa ja siivousta mutta myös rakentamis- ja rakennuttamistehtäviä sekä tuottaa kiinteistöteknisiä palveluita kuten teknistä isännöintiä ja manageerausta. Yrityksen suurimpana asiakkaana on Kiinteistö Oy Taloherttua ja sen noin 40 kiinteistöä ja yli 1000 vuokra-asuntoa.

Hankinnan kohteena kilpailutuksessa on kiinteistötietojärjestelmä, joka tulee pääasiassa vuokratilahallinnan käyttöön ja jonka kautta tulee pystyä hallitsemaan niin kiinteistöomaisuutta kuin asuttamaan ja vuokraamaan asuntoja asuntohakemusten ja vapaiden asuntojen perusteella, valvomaan ja täsmäyttämään suoritettuja vuokria, organisoimaan kiinteistö- ja yhtiökohtainen PTS ja pyrkiä mahdollistamaan asiakkaiden (sekä vuokralaiset että mahdollisesti myös erilaiset yhtiöiden vastuu- ja yhteyshenkilöt) asioiminen omatoimisesti ja mahdollisimman laaja-alaisesti.

Hankintamenettely on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotka on julkaistu 27.11.2020 Hilmassa.

Kyseessä on avoin menettely, jonka mukaan kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksensa.

Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on 15.1.2021 klo 16.00.

Lisätietoja:
Stefan Stortz
Toimitusjohtaja
Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy
+358 400 242 794
stefan.stortz@herttuankp.fi